top of page

don't

The photograph is an incomplete utterance, a message that depends on some external matrix of conditions and presuppositions for its readability. 

ფოტოსურათი არასრული დებულებაა, გაგზავნა, რომელიც დამოკიდებულია პირობების ზოგიერთ გარე მატრიცაზე და წაკითხვის წაკითხვის დაშვებებზე.

yes

Fotogrāfija ir nepilnīgs paziņojums, ziņojums, kas ir atkarīgs no kādas ārējas nolasāmības nosacījumu un pieņēmumu matricas.

do

bottom of page